Görüş/Hata Bildir

Sat?? Uzman? Y?netmen

Genel Nitelikler:

?? A??klamas?

?? A??klamas?

 • ?irket b?nyesinde bulunan, sorumlu oldu?u m??terilere kar?? sat?? oran?n? y?kseltmek,
 • M??teri memnuniyeti odakl? projeler haz?rlamak,
 • M??terilerin ?r?n hakk?nda bilgilendirilmesi i?in yeni fikirler olu?turmak,
 • M??teri ihtiyac?na y?nelik ??z?m ?retmek,
 • Sat?? alan?nda sorumlu oldu?u ki?ilere dan??manl?k yapmak ve m??terileri y?nlendirmek,
 • Karl? bir sat???n olmas? i?in gereken organizasyonu sa?lamak,
 • Yenilik?i fikirler geli?tirmek ve i? hacmini art?rmak,
 • ?irket i?i d?nemsel hedefleri yerine getirmek,
 • Gerekti?inde sat?? departman? ve di?er ?irket personeline sat?? ve pazarlama alan?nda sunum yapmak,
 • ?irket i?in belirlenen stratejileri sat?? alan?nda etkin bir ?ekilde kullanmak,
 • Rakip firma ve firmalar?n sahip oldu?u hizmet/?r?n faaliyetlerini izlemek,
 • Analiz sonras? elde etti?i verileri raporlamak ve bu alanda ?neri geli?tirmek,
 • Mesleki alanda yap?lan ?al??malara kat?lmak.
Aranan Nitelikler

?stenen Yetenek ve Uzmanl?klar

 • Tercihen Lisans, ?n lisans ?niversite mezunu,
 • Temsil yetene?i g??l? prezantabl,
 • En az 5 y?l i? tecr?besi olan,
 • Sat?? konusunda minimum 3 y?l bilgi, deneyim ve tecr?beye sahip olmak,
 • Ekip ?al??mas?na uyumlu,
 • Kurumsal kimli?e yak??acak ?ekilde davranabilmek, g?ler y?zl?, temsil ve yetene?ine sahip olmak,
 • Microsoft Office programlar?n? kullanabilmek,
 • Tercihen ERP programlar?n? kullanabilmek,
 • Yo?un i? temposuna uyum sa?layabilmek,
 • ?? tan?m?n? ger?ekle?tirecek motivasyona sahip olmak,
 • Tercihen S?r?c? belgesine sahip olmak ve aktif olarak ara? kullanabilmek
 • Anadolu yakas?nda ikamet etmek, Tercihen (?sk?dar, Ata?ehir, ?mraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal il?elerinde ikamet etmek.

Sekt?r: Gayrimenkul

Pozisyon: Sat?? Sorumlusu, Sat?? Uzman?, Sat?? Y?neticisi, Sat?? Y?neticisi/Y?netmeni, Sat?? Uzman Yard?mc?s?

İş Tanımı

?? A??klamas?

?? A??klamas?

 • ?irket b?nyesinde bulunan, sorumlu oldu?u m??terilere kar?? sat?? oran?n? y?kseltmek,
 • M??teri memnuniyeti odakl? projeler haz?rlamak,
 • M??terilerin ?r?n hakk?nda bilgilendirilmesi i?in yeni fikirler olu?turmak,
 • M??teri ihtiyac?na y?nelik ??z?m ?retmek,
 • Sat?? alan?nda sorumlu oldu?u ki?ilere dan??manl?k yapmak ve m??terileri y?nlendirmek,
 • Karl? bir sat???n olmas? i?in gereken organizasyonu sa?lamak,
 • Yenilik?i fikirler geli?tirmek ve i? hacmini art?rmak,
 • ?irket i?i d?nemsel hedefleri yerine getirmek,
 • Gerekti?inde sat?? departman? ve di?er ?irket personeline sat?? ve pazarlama alan?nda sunum yapmak,
 • ?irket i?in belirlenen stratejileri sat?? alan?nda etkin bir ?ekilde kullanmak,
 • Rakip firma ve firmalar?n sahip oldu?u hizmet/?r?n faaliyetlerini izlemek,
 • Analiz sonras? elde etti?i verileri raporlamak ve bu alanda ?neri geli?tirmek,
 • Mesleki alanda yap?lan ?al??malara kat?lmak.
Aranan Nitelikler

?stenen Yetenek ve Uzmanl?klar

 • Tercihen Lisans, ?n lisans ?niversite mezunu,
 • Temsil yetene?i g??l? prezantabl,
 • En az 5 y?l i? tecr?besi olan,
 • Sat?? konusunda minimum 3 y?l bilgi, deneyim ve tecr?beye sahip olmak,
 • Ekip ?al??mas?na uyumlu,
 • Kurumsal kimli?e yak??acak ?ekilde davranabilmek, g?ler y?zl?, temsil ve yetene?ine sahip olmak,
 • Microsoft Office programlar?n? kullanabilmek,
 • Tercihen ERP programlar?n? kullanabilmek,
 • Yo?un i? temposuna uyum sa?layabilmek,
 • ?? tan?m?n? ger?ekle?tirecek motivasyona sahip olmak,
 • Tercihen S?r?c? belgesine sahip olmak ve aktif olarak ara? kullanabilmek
 • Anadolu yakas?nda ikamet etmek, Tercihen (?sk?dar, Ata?ehir, ?mraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal il?elerinde ikamet etmek.

Sekt?r: Gayrimenkul

Pozisyon: Sat?? Sorumlusu, Sat?? Uzman?, Sat?? Y?neticisi, Sat?? Y?neticisi/Y?netmeni, Sat?? Uzman Yard?mc?s?

Aday Kriterleri

Tecrübe
Tecrübeli
Askerlik Durumu
YAPILDI
Eğitim Durumu
Lisans

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü
Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Pozisyon
Pazarlamacı (satış temsilcisi)
Departman
Pazarlama
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Seviye
Uzman Yardımcısı
Uzman
Personel Sayısı
1
Ahmet Refleks Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş.