Görüş/Hata Bildir

Saha Sat?? Temsilcisi

Genel Nitelikler:

?? A??klamas?

Bel?ika Merkezli Firmam?zda INNOVATION AQUA SU TEKNOLOJ?LER? SANAY? VE T?CARET L?M?TED ?T?. olarak aktif saha tan?t?m ve pazarlama faliyetlerinin y?r?t?lmesinden sorumlu olacak, kendi portf?y?n? olu?turacak bay,bayan sat?? temsilcisi aramaktay?z. G?r??melerimiz 1 Hazirandan sonra yap?lacakt?r

Aranan Nitelikler

*Sorumlu oldu?u b?lgede aktif ziyaretler ve aktiviteler yaparak sat?? potansiyeli yaratmaya y?nelik s?rekli yeni f?satlar geli?tirmek,

*M??terileri ile ili?kilerini s?rekli tutarak m??teri memnuniyetinin artt?r?lmas?na y?nelik katk? sa?lamak,

*?irket sat?? hedeflerine ula??lmas? y?n?nde bireysel hedeflerini a?arak ger?ekle?tirmek,

*B?lgesinde pazarlama faaliyetlerini y?r?terek marka bilinirlili?ini artt?rmak.

*Sunum,ileti?im ve ikna becerisi y?ksek d?? g?r?n???nde ?zenli temsil yetene?ine sahip olmak,

*Potansiyel m??terileri tespit etmek,yeni m??teriler kazand?rmak ve firma ad?na m??terilerle ileti?ime ge?mek,

*Teklif ve s?zle?me operasyonlar?n? ger?ekle?tirmek,

Sekt?r: ?nsan Kaynaklar?

Pozisyon: Sat?? Dan??man?

İş Tanımı

?? A??klamas?

Bel?ika Merkezli Firmam?zda INNOVATION AQUA SU TEKNOLOJ?LER? SANAY? VE T?CARET L?M?TED ?T?. olarak aktif saha tan?t?m ve pazarlama faliyetlerinin y?r?t?lmesinden sorumlu olacak, kendi portf?y?n? olu?turacak bay,bayan sat?? temsilcisi aramaktay?z. G?r??melerimiz 1 Hazirandan sonra yap?lacakt?r

Aranan Nitelikler

*Sorumlu oldu?u b?lgede aktif ziyaretler ve aktiviteler yaparak sat?? potansiyeli yaratmaya y?nelik s?rekli yeni f?satlar geli?tirmek,

*M??terileri ile ili?kilerini s?rekli tutarak m??teri memnuniyetinin artt?r?lmas?na y?nelik katk? sa?lamak,

*?irket sat?? hedeflerine ula??lmas? y?n?nde bireysel hedeflerini a?arak ger?ekle?tirmek,

*B?lgesinde pazarlama faaliyetlerini y?r?terek marka bilinirlili?ini artt?rmak.

*Sunum,ileti?im ve ikna becerisi y?ksek d?? g?r?n???nde ?zenli temsil yetene?ine sahip olmak,

*Potansiyel m??terileri tespit etmek,yeni m??teriler kazand?rmak ve firma ad?na m??terilerle ileti?ime ge?mek,

*Teklif ve s?zle?me operasyonlar?n? ger?ekle?tirmek,

Sekt?r: ?nsan Kaynaklar?

Pozisyon: Sat?? Dan??man?

Aday Kriterleri

Tecrübe
Tecrübeli
Askerlik Durumu
YAPILDI
Eğitim Durumu
Lisans

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü
Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Pozisyon
Pazarlamacı (satış temsilcisi)
Departman
Pazarlama
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Seviye
Uzman Yardımcısı
Uzman
Personel Sayısı
1
Ahmet UĞUR HAZIR YEMEK ÜRETİM VE TEMİZLİK İŞLERİ