Görüş/Hata Bildir

Elektromekanik Bak?m Uzman?

Genel Nitelikler:

?? A??klamas?

DANI?MANLI?INI YAPMAKTA OLDU?UMUZ ?ZEL B?R KURUMUN TEKNOLOJ? VE ?RET?M MERKEZ?NDE G?REVLEND?R?LMEK ?ZERE;

 • Elektronik haberle?me, yaz?l?m test ve do?rulamalar? yapacak,
 • AR-GE ekipleriyle ortak ?al??arak ?r?n tasarlan?rken ve ?retilirken olas? hatalar?n ortaya ??kmas?n? engellemek i?in iyile?tirme s?re?lerine katk?da bulunabilecek,
 • ?leri ?retim teknolojilerine ba?l? olarak makinelerin ve cihazlar?n elektrik bak?m ve onar?m s?re?lerinden sorumlu olacak,
Aranan Nitelikler
 • Makine ve cihazlar?n elekrik bak?mlar? alan?nda tecr?beli,
 • 30 - 40 ya?lar aral???nda,
 • EML ve / veya MYO mezunu olan,
 • AR-GE tecr?besi olan,
 • ?stanbul Anadolu yakas?nda ikamet eden ve Ata?ehir lokasyonuna ula??m ile ilgili s?k?nt?s? olmayan,
 • D?? g?r?n???ne dikkat eden, temiz ve ?zenli,
 • ?leti?im y?n? kuvvetli,
 • Askerlik g?revini yerine getirmi?,
 • Yeniliklere merakl?, kendini geli?tirmeye a??k, kendini a??k?a anlatabilen, ?al??ma g?venli?ine ?nem veren,
 • Bay,

NOT: Vardiya ve Hafta Sonu ?al??mas? yoktur.

" ELEKTROMEKAN?K BAKIM UZMANI " aranmaktad?r.

www.maviyakaik.com

Sekt?r: Elektrik ve Elektronik, Beyaz E?ya, Demir-?elik, End?stri, G?da, ?malat, Otomotiv, Al?minyum, Makine, Metal Sanayi

Pozisyon: AR-GE Uzman?, Elektrik Bak?m Onar?m Teknikeri, Elektrik Bak?m Sorumlusu, Elektrik Bak?m Formeni, Elektrik Bak?m ?efi, Elektrik Bak?m Ustas?, Elektromekanik Bak?m Onar?m Teknisyeni, Elektromekanik ?efi, Elektromekanik Teknikeri, Elektromekanik Teknisyeni

İş Tanımı

?? A??klamas?

DANI?MANLI?INI YAPMAKTA OLDU?UMUZ ?ZEL B?R KURUMUN TEKNOLOJ? VE ?RET?M MERKEZ?NDE G?REVLEND?R?LMEK ?ZERE;

 • Elektronik haberle?me, yaz?l?m test ve do?rulamalar? yapacak,
 • AR-GE ekipleriyle ortak ?al??arak ?r?n tasarlan?rken ve ?retilirken olas? hatalar?n ortaya ??kmas?n? engellemek i?in iyile?tirme s?re?lerine katk?da bulunabilecek,
 • ?leri ?retim teknolojilerine ba?l? olarak makinelerin ve cihazlar?n elektrik bak?m ve onar?m s?re?lerinden sorumlu olacak,
Aranan Nitelikler
 • Makine ve cihazlar?n elekrik bak?mlar? alan?nda tecr?beli,
 • 30 - 40 ya?lar aral???nda,
 • EML ve / veya MYO mezunu olan,
 • AR-GE tecr?besi olan,
 • ?stanbul Anadolu yakas?nda ikamet eden ve Ata?ehir lokasyonuna ula??m ile ilgili s?k?nt?s? olmayan,
 • D?? g?r?n???ne dikkat eden, temiz ve ?zenli,
 • ?leti?im y?n? kuvvetli,
 • Askerlik g?revini yerine getirmi?,
 • Yeniliklere merakl?, kendini geli?tirmeye a??k, kendini a??k?a anlatabilen, ?al??ma g?venli?ine ?nem veren,
 • Bay,

NOT: Vardiya ve Hafta Sonu ?al??mas? yoktur.

" ELEKTROMEKAN?K BAKIM UZMANI " aranmaktad?r.

www.maviyakaik.com

Sekt?r: Elektrik ve Elektronik, Beyaz E?ya, Demir-?elik, End?stri, G?da, ?malat, Otomotiv, Al?minyum, Makine, Metal Sanayi

Pozisyon: AR-GE Uzman?, Elektrik Bak?m Onar?m Teknikeri, Elektrik Bak?m Sorumlusu, Elektrik Bak?m Formeni, Elektrik Bak?m ?efi, Elektrik Bak?m Ustas?, Elektromekanik Bak?m Onar?m Teknisyeni, Elektromekanik ?efi, Elektromekanik Teknikeri, Elektromekanik Teknisyeni

Aday Kriterleri

Tecrübe
Tecrübeli
Askerlik Durumu
YAPILDI
Eğitim Durumu
Lisans

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü
Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Pozisyon
Pazarlamacı (satış temsilcisi)
Departman
Pazarlama
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Seviye
Uzman Yardımcısı
Uzman
Personel Sayısı
1
Ahmet KOLAN HOSPITAL GROUP