Görüş/Hata Bildir

CGFT Genç Profesyoneller Programı - Sabancı Üniversitesi

Genel Nitelikler:

Genç Profesyoneller Programı (GPP) Nedir?  

Genç Profesyoneller Programı, SU CGFT’nin (Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu) kariyerine yeni başlayacak yetenekli ve nitelikli profesyonellere yönelik başlattığı bir deneyim kazandırma girişimdir. Başarılı adaylar SU CGFT’nin yürüttüğü “İklim Değişikliği” ve “Kadının Güçlendirilmesi” çalışma alanları kapsamında aktif deneyim kazanma şansı yakalayacak ve geçirecekleri öğrenme süreci sonunda ilgili oldukları alanlarda uzmanlık geliştirerek kariyerlerine iyi bir başlangıç yapabileceklerdir. Genç Profesyoneller Programı’nı tamamlayan iş hayatına hazır adaylar, SU CGFT’nin ilişkide olduğu lider şirketlere tanıtılacaktır.
 
Kimler Başvurabilir?

SU CGFT’nin çalışma alanlarından birinde deneyim kazanmak isteyen Üniversite mezunu tüm adaylar aşağıda ayrıntıları verilen projelerin gerektirdiği kriterlere uygun olduklarını kanıtladıkları sürece “İklim Değişikliği” ve “Kadının Güçlendirilmesi” programlarından birine başvuru yapabilirler. 

Temel Başvuru Kriterleri Nelerdir?

 • Eğitim: Üniversite ya da yüksek lisans mezunu olmak. Başvuru yapılacak program alanı ile ilgili bir bölümden mezun olmak avantaj sağlayacaktır.
 • Deneyim: Başvuru yapılacak programla ilgili konularına ilgili olmak ve bu konularda öğrenci faaliyetleri aracılığıyla, profesyonel olarak ya da gönüllü olarak deneyim sağlamış olmak;
 • Yaş: Staja başlama tarihinde 26 ya da daha küçük yaşta olmak.
 • Dil: Anadili Türkçe olmak kaydıyla yazılı ve sözlü çok iyi seviyede İngilizce bilmek (IELTS ya da TOEFL gibi seviye belirleme sonuçları talep edilebilir). İngilizce-Türkçe çeviri yapma deneyimi avantaj sağlayacaktır.
 • Bilgisayar becerileri: Bilgisayar sistemleri ve ofis yazılımlarını çok iyi seviyede kullanabilmek.
 • İletişim becerileri: Gerek sözlü gerek yazılı olarak etkili ve ikna edici iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmak. Çok iyi bir takım oyuncusu olmak.
 • Diğer beceriler: Veri toplama, araştırma ve analiz deneyimi. Ayrıca Web sitesi yönetimi, sosyal medya kullanımında deneyimli olmak. 

İş Tanımı

 • Belirtilen program ve gerektiğinde diğer ilgili projeler kapsamında destek sağlamak;
 • Proje paydaşları ile iletişime destek sağlamak;
 • Etkinlik, konferans ve toplantıların düzenlenmesi ve planlanması konusunda destek sağlamak;
 • Hazırlanan rapor, yayın, bülten ve haber gibi içeriklerin hazırlanması ve yayınlanmasına destek olmak;
 • Gerekli verilerin toplanması ve analiz desteği sağlamak;
 • İngilizce-Türkçe çeviri yapmak;
 • Web sitelerinin yönetimi, bültenlerin hazırlanması ve sosyal medya kanallarının yönetimine destek sağlamak.


Adaylar başvuru sırasında hangi programı seçmişlerse ona uygun bir niyet mektubuyla önyazı alanında başvuru yapabilirler. Önyazı en fazla 300 kelime ve İngilizce olmalıdır.Önyazısında niyet mektubu bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlk görüşmelerin yapılacağı tarih: 24-28 Temmuz
İkinci görüşmelerin yapılacağı tarih: 21-24 Ağustos

Genç Profesyoneller Programı size neler kazandıracak?

 • Bu program farklı disiplinlerden gelen ve kariyerini sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve çevre alanlarında şekillendirme amacında olan genç profesyoneller için bir eğitim ve deneyim kazanma süreci sağlayacaktır.
 • İş dünyası, yatırımcılar, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişkide sürdürülen projeler sayesinde adayların kariyerlerine başlangıç için gerekli çevreyi edinmelerine ve ileride tercih edecekleri çalışma alanlarını deneyim kazanarak netleştirmelerine yardımcı olacaktır.
 • Adaylar son dönemde oldukça yoğun bir talebin olduğu iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanında kazandıkları deneyimler ışığında ileriki yıllarda karşılarına fırsatlar için daha donanımlı hale gelecek ve tercih edecekleri kariyer yolunda rakiplerinden bir adım önde başlayabilecekler.
 • Adaylar kurumsal yönetim, finans, sermaye piyasaları gibi tüm iş kollarında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri edinme fırsatı yakalayacak.
 • Kaynaklara olan erişimleri sayesinde odaklanmak istedikleri konularda daha fazla bilgi edinme ve bu bilgilere nasıl ulaşacaklarını öğrenme şansını yakalayacaklar.
 • Dünyanın önde gelen uluslararası projelerinden birinde çalışma fırsatı yakalayan adaylar sadece Türkiye de değil tüm dünyada geçerli bir iş deneyimi sahibi olabilecekler.
 • Projelerin yönetiminin tüm aşamasındaki süreçler hakkında bilgi sahibi olarak tüm iş kollarında gerekli temel nitelikler ile ilgili bilgi sahibi olabilecekler. 
 • Adaylar Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi altında yer alan MBA programı kapsamında çalışacakları alanla ilgili bir dersemisafir öğrenci olarak katılım sağlayabilecekler.
 • Adaylar program tamamlandıktan sonra SU CGFT’nin iletişimde olduğu şirketlere tanıtılacak ve işe alım süreçlerinde diğer rakiplerine göre güçlü bir referans ve donanımla iş başvurularını yapabilme şansı yakalayacak.

  
 
                                                                  SU CGFT ve Programları
 
SU CGFT 2003 yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesinin ortak çabasıyla kuruldu ve 2004 yılı sonuna kadar ortak bir girişim olarak devam etti. Bu dönemde Forum'un katkılarıyla Sermaye Piyasası Kurulu halka açık şirketler için Türkiye’nin ilk Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni yayınladı ve şirket yönetişimi konusu Türkiye'nin gündeminde giderek önemli bir yer aldı. Forum 2005 yılından itibaren araştırma ve bilgi üretme üzerine yoğunlaştı. 2009 yılı Forum’un uygulamaya ve şirketlerin yönetişim politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirmeye teşvik edecek saha çalışmalarına odaklandığı dönemin başlangıcıdır. CGFT bugün disiplinler arası bir akademik girişim olarak Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdürmekte ve Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma arasındaki bağlantı üzerine odaklanmaktadır.
 
Forumun çalışmaları halka açık şirketleri odaklanan iki ana eksene ayrılmaktadır;  (1) İklim değişikliği ve şirket faaliyetleri ilişkisi (2) Kadınların şirket karar mekanizmalarındaki yerinin güçlendirilmesi. Forum bu alanlarda şirketlerle, kalkınma bankaları ile ve her konuya uygun diğer paydaşlarla birlikte ekonomik ve sosyal etki yaratacak projelerle yürütmektedir.
 
Program kapsamında ilgi ve deneyimleriniz ışığında bu iki ana çalışma alanından birine başvuru yapabilirsiniz:
 
1- İklim Değişikliği Projeleri Genç Profesyoneller Programı 
SU CGFT, saha çalışmalarına 2009 yılında doğal kaynak kullanımı konusunda dünyanın en prestijli araştırma kurumu olan ve uluslararası kurumsal yatırımcılar adına hareket eden CDP’nin (Karbon Saydamlık Projesi) Türkiye operasyonunu üstlenerek başladı. Türkiye’de 8 yıldır sürdürülen CDP İklim Değişikliği Programı” ve 3 senedir sürdürülenCDP Su Programı” tüm dünyada CDP programlarının yürütüldüğü diğer ülkelere örnek olacak kalite ve başarıya ulaşmıştır. CDP Türkiye programı şirketler arasında doğal sermayenin yenilenebilir kullanımı ve iklim değişikliği riskleri konusunda diyaloğa olanak sağlama, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltımı yönündeki politikaları destekleme, yanıt veren şirketleri olası faydalar hakkında eğitme ve bilgilendirme ve iyi örnekleri paylaşma amacıyla uygulanmaktadır.
 
Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP’ye tüm dünyada yaklaşık 100 ülkeden 5500 civarında kuruluş yanıt vermekte ve sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verilerini kamuoyuna ve yatırımcılara açıklamaktadır. Her sene Türkiye operasyonu çerçevesinde de Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde yer alan şirketlere iklim değişikliği politikalarını açıklamaları için davet yollanmaktadır. Şirketlerden toplanan veriler CDP’nin özel derecelendirme metodolojisine göre değerlendirilmekte ve her sene CDP Türkiye raporları hazırlanıp, derecelendirmede lider olan şirketlere İklim Değişikliği ve Su Liderleri ödülleri verilmektedir.
 
Forum 2009’den bu yana ilgili bakanlıklarla yakın ilişkilerini sürdürmekte ve Paris Anlaşması sonrasında oluşan ivme ile birlikte deneyimlerini ve CDP’nin elinde bulunan kurumsal çevre verilerini çok daha etkin kullanma yolunda çalışmalarını yürütmektedir.
 
 
2- Kadının Güçlendirilmesi Projeleri Genç Profesyoneller Programı 
Forum 2012 yılında SPK’nın yönetim kurullarında en az bir kadın üye bulundurulması konusundaki tavsiye ilkesini Kurumsal Yönetim Rehberine koyan tebliğinin ardından “Bağımsız Kadın Direktörler Programını başlattı. Tavsiye kararının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla program kapsamında halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer alacak deneyim ve yetkinlikte kadınları kapsayan bir veri tabanı oluşturuldu ve şirketlerin veri tabanından yararlanmaları teşvik edildi. Forum tarafından geliştirilen Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi her yıl tüm halka açık şirketleri kapsayacak şekilde hesaplanmakta ve bu endekse öne çıkan şirketlere ödül verilmektedir. Proje kapsamında yönetim kurulları tamamen erkeklerden oluşan şirketlerin hisselerini satın alarak yatırımcı sıfatıyla genel kurullarına katılma çabası sürmektedir.
 
Düzenlemelerin teşvik edici etkilerinin öngörü sahibi iş liderlerinin gönüllü çabalarıyla desteklenmesinin daha iyi sonuçlar verdiğinden hareketle SU CGFT, şirketlerin yönetim kurullarında ve üst yönetiminde  kadın oranının yüzde 30’a yükseltilmesini amaçlayan, küresel “Yüzde 30 Kulübü”nün Türkiye kampanyasını başlattı. En basit haliyle %30 Kulübü yönetim kurulu başkanlarının ve CEO’ların, organizasyonlarının her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçladıkları bir iş birliği. Bu iş birliğinin arkasında toplumsal cinsiyet dengesinin şirketleri daha başarılı ve yönetim kurullarını daha etkin yapacağına dair inanç yatmakta. Kampanyanın adı karar kalitesinde niteliksel değişimin azlık grup üyelerinin %30 düzeyine erişmesi ile gerçekleştiğini gösteren bilimsel araştırmalara dayanmaktadır.  
 
Forum, ayrıca, şirketlerin paydaş odaklı bir yönetişim anlayışını benimsemelerini ve kendilerini de etkileyen toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmalarını kolaylaştırmayı da amaçlamaktadır. 2014 yılında başlatılan, “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesi şirketlerin istihdam ettikleri kadınların yakın ilişkide bulundukları erkeklerden kaynaklanan şiddetle başa çıkma ve kariyerlerine devam etmelerini sağlamak için yönetimsel ve örgütsel kapasitelerini kullanmalarını ve bu konuda ülke koşullarına uygun en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Proje 2013 senesinden beri Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Sabancı Vakfı tarafından desteklenmektedir.

Aday Kriterleri

Tecrübe
Tecrübeli ya da Tecrübesiz adaylar
Askerlik Durumu
YAPILMADI
Eğitim Durumu
Lisans

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü
Eğitim
Pozisyon
Uzman Yardımcısı (Genel)
Departman
Akademik
Çalışma Şekli
Dönemsel
Seviye
Uzman Yardımcısı
Personel Sayısı
25
Sabancı Üniversitesi Sabancı Üniversitesi